e-Urząd

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia:

www.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawców do korzystania z usług elektronicznych, które zostały udostępnione w ramach modułu www.praca.gov.pl

Poniżej przedstawiamy wykaz nowych usług elektronicznych:

  • wniosek o dokonanie rejestracji, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • zgłoszenie oferty pracy,
  • pismo do urzędu,
  • uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna  albo poszukująca pracy,
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej,
  • wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
  • wniosek o skierowanie na szkolenie,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio u pracowników tutejszego Urzędu. Instrukcja dotycząca obsługi wniosków znajduje się w module www.praca.gov.pl

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z nowo uruchomionych usług elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy na platformie e-PUAP:

/pupzielonagora/skrytka

Drukuj