Składanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuję, iż w pierwszej kolejności rejestrowane będą oświadczenia składane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub platformy elektronicznej e-PUAP.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów składających oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuję, iż  w pierwszej kolejności rejestrowane będą oświadczenia składane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub platformy elektronicznej e-PUAP.

Oświadczenia składane w formie papierowej winne być wydrukowane obustronnie. Brak powyższego spowoduje, iż oświadczenia nie będą przyjęte do dalszej realizacji tj. nie zostaną wpisane do rejestru oświadczeń.

Przypominany również pracodawcom o konieczności pisemnego powiadomienia urzędu zgodnie z ustawą art. 88z. pkt.13 ust 1 i 2 o :

1)   podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,

2)   nie podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Dodano: 16.04.2018 10:06

Drukuj