Projekt “Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości”

Informujemy, że Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna we wrześniu 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej realizowanego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze (nr wniosku RPLB.06.03.01-08-0011/18, Oś priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy, Działanie: 6.3.Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie

dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy).

Projekt skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo  zamieszkałych na terenach wiejskich powiatów: nowosolskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i żagańskiego województwa lubuskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym należących do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet,
osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach).

W ramach projektu oferowane będą:

-                         Szkolenie ABC Działalności Gospodarczej

-                         Indywidualne Doradztwo Biznesowe

-                         Dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 25.000,00 zł

-                         Wsparcie Pomostowe w wysokości 1.300,00 zł (przez 6 lub 12 miesięcy)

-                         Indywidualne Pomostowe Doradztwo Biznesowe

 

Realizator projektu zapewnia:

-                         Materiały szkoleniowe

-                         Wyżywienie na szkoleniach

-                         Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

 

Business-School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna

ul. Bagatela 13

01-585 Warszawa

Tel. 22 864 47 47

Tel. kom. 720 838 304

 

Dodano: 28.08.2018 12:50

Drukuj