Trzeci nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pliki

 • Trzeci nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków limitu KFS na rok 2018 - Pobierz
 • barometr zawodów 2018 m. Zielona Góra - Pobierz
 • barometr zawodów 2018 powiat zielonogórski - Pobierz
 • Wniosek KFS 2018 - Pobierz
 • Załącznik 1 - zgoda pracowników na przetwarzanie danych osobowych - Pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz osób mających uczestniczyć we wnioskowanych formach kształcenia ustawicznego - Pobierz
 • Załącznik 3 - Oświadczenie wnioskodawcy - Pobierz
 • Załącznik 4 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - Pobierz
 • Załącznik 5 A - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - Pobierz
 • Załącznik 5 B - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Pobierz
 • Zasady przyznawania środków KFS 2018 - Pobierz

Dodano: 19.10.2018 11:22

Drukuj